Alati za pristupačnost

Zadovoljan pojedinac. Jaka obitelj. Zdravo društvo. #obiteljskicentar
Ako želiš razgovarati o sebi, svom partneru, djeci, obitelji, ako trebaš pomoć, podršku…
Veličina fonta: +

Sudjelovanje Područne službe Virovitičko- podravske i Bjelovarsko- bilogorske na Konferenciji edukacijskih rehabilitatora

Sudjelovanje-Podrucne-sluzbe-Viroviticko--podravske-i-Bjelovarsko--bilogorske-na-Konferenciji-edukacijskih-rehabilitatora

Na Konferenciji edukacijskih rehabilitatora koja se održala u Lovranu, od 3.-5. travnja, 2024.g., aktivno su sudjelovale djelatnice Područne službe Virovitičko- podravske i Bjelovarsko- bilogorske. Stručne radnice Obiteljskog centra na konferenciji su predstavile dugogodišnje programe koji su se pokazali uspješnima i opravdanima u lokalnoj zajednici te se planira njihovo daljnje provođenje. Sandra Matošina Borbaš i Tamara Sadlovski pripremile su rad na temu „Program „Moj prijatelj"- povijest jednog programa" te je kroz usmeno izlaganje predstavljen ovaj program, a Romana Misir, Ljiljana Malčić, Diana Hodak i Ema Čamber predstavile su program „Naše malo sunce" putem plakata.

Romana Misir predstavila je program „Naše malo sunce" koji je do sada imao 27 ciklusa te obuhvatio 492 korisnika. Program je namijenjen roditeljima i djeci u dobi od 6 do 24 mjeseca, a njime se promiče odgovorno roditeljstvo, poboljšanje roditeljskih kompetencija, poticanje emocionalne privrženosti roditelja i djeteta, potrebe i prava djece, kvaliteta partnerskih odnosa i obiteljski odgoj u duhu Konvencije o pravima djeteta. Sastoji se od sedam edukacijsko-iskustvenih radionica koje obuhvaćaju teme: motorički razvoj djece, emocionalni razvoj djece, razvoj govora, partnerski odnos u roditeljstvu, važne roditeljske vještine, potrebe djeteta ovisno o razvojnoj dobi.

Tamara Sadlovski predstavila je program „Moj prijatelj"- program za poticanje inkluzije mladih s invaliditetom koji se u Obiteljskom centru provodio od 2007.g. Okupio je do sada 141 volontera kroz 11 ciklusa. U programu je sudjelovalo ukupno 12 korisnika s različitim vrstama invaliditeta te njihovi roditelji. Nakon trodnevne edukacije volontera volonteri se upoznaju s dodijeljenim korisnicima i njihovim obiteljima te se s korisnicima druže i provode slobodno vrijeme. Specifični ciljevi programa kod volontera su uklanjanje predrasuda i negativnih stavova o osobama s invaliditetom, podizanje svijesti o pravima i potrebama osoba s invaliditetom i razvijanje socijalnih vještina i vještina komunikacije. Poticanje razvoja samopouzdanja i samostalnosti, podizanje kvalitete života, kao i razvijanje socijalnih vještina i vještina komunikacije specifični su ciljevi kod osoba s invaliditetom. 

0
Promocija udomiteljstva u Područnoj službi Osječko...
Podrška učiteljima Osnove škole Davorin Trstenjak,...

Povezani postovi

Image