Alati za pristupačnost

Zadovoljan pojedinac. Jaka obitelj. Zdravo društvo. #obiteljskicentar

Udomiteljstvo

Udomiteljstvo

{loadmoduleid 175}

DARUJ DOM - POSTANI UDOMITELJ - ZAJEDNO GRADIMO BOLJE SUTRA

6Udomiteljstvo u Republici Hrvatskoj ima dugu tradiciju, značajan je dio sustava socijalne skrbi i ima ključnu ulogu u osiguravanju dobrobiti djece bez adekvatne roditeljske skrbi. Razvoj i unapređenje udomiteljstva, kao najboljeg oblika alternativne skrbi, predstavlja jedno od prioritetnih područja reforme sustava socijalne skrbi i u strateškim je dokumentima Republike Hrvatske obuhvaćeno kroz niz mjera i aktivnosti.

Važnost udomiteljstva za djecu proizlazi iz paradigme dječjih prava te znanstvenih i stručnih spoznaja o nepovoljnim utjecajima institucionalizacije na razvoj djece. Jednako tako, istraživanja dosljedno pokazuju da djeca, koja odrastaju u stabilnom i poticajnom obiteljskom okruženju, imaju veću vjerojatnost postati produktivni članovi društva.

Konvencija o pravima djeteta definira da dijete kojemu je privremeno ili trajno uskraćena obiteljska sredina ima pravo na posebnu zaštitu i pomoć države što može među ostalim uključivati i smještaj kod udomitelja. Stručnjaci govore kao je smještaj djece u instituciju, pogotovo one najmlađe, nepovoljno iskustvo koje štetno djeluje na njihov ukupni razvoj te je potreba izgradnje deinstitucionalne skrbi za djecu s naglaskom na poticanju obiteljskih oblika skrbi.

Unatoč dosadašnjim pozitivnim pomacima i promjenama u području udomiteljstva, daljnji razvoj sustava udomiteljske skrbi u Republici Hrvatskoj, kao i u mnogim drugim zemljama, susreće se s velikim izazovima. Jedan od ključnih je nedostatak udomiteljskih obitelji i njihova neravnomjerna zastupljenost na nacionalnoj razini. Takva neravnoteža značajno opterećuje sustav i ograničava mogućnosti osiguravanja odgovarajuće skrbi za djecu u skladu s načelima na kojima počiva udomiteljstvo u Republici Hrvatskoj.

15Upravo promotivne aktivnosti imaju ključnu ulogu u oblikovanju percepcije i poticanju javnosti na sudjelovanje u različitim društvenim inicijativama te mogu imati značajan utjecaj na daljnji razvoj i unapređenje ovog oblika skrbi.

Jedan od ključnih ciljeva, koji se mogu postići promotivnim aktivnostima, je podizanje svijesti o udomiteljstvu u zajednici. Kampanje putem medija, društvenih mreža, edukativnih radionica i različitih događanja mogu informirati ljude o potrebama djece bez adekvatne roditeljske skrbi, prednostima udomiteljstva te načinima kako pojedinci mogu doprinijeti razvoju udomiteljstva.

Povećana svijest temelj je za razumijevanje i podršku udomiteljstvu. Poticanje ljudi da postanu udomitelji također je jedan od ključnih ciljeva promotivnih aktivnosti. Kroz informiranje o procesu udomiteljstva, izazovima i zadovoljstvu koje donosi, promocija može rezultirati povećanim brojem udomitelja, a isto ima dvostruku korist – pruža dom djeci koja su u potrebi i jača mrežu udomitelja čime se ujedno poboljšava i kapacitet sustava udomiteljske skrbi.

Osim toga, promotivne aktivnosti mogu usmjeriti pažnju na važnost podrške udomiteljima. Edukacija javnosti o izazovima s kojima se udomitelji suočavaju i stvaranje mehanizama podrške mogu rezultirati stvaranjem zajednice koja bolje razumije i podržava udomitelje.

Rezultat promocije udomiteljstva može se vidjeti i kroz pozitivan društveni odjek. Kroz podršku udomiteljstvu, društvo šalje snažnu poruku o važnosti zajedničke brige za svoje članove. Udomitelji postaju primjer solidarnosti i altruizma, potičući druge da razmisle o vlastitom doprinosu dobrobiti zajednice.

Učinkovite promotivne aktivnosti mogu potaknuti donošenje odluka koje će olakšati proces udomiteljstva, osigurati adekvatnu podršku udomiteljima te stvarati okruženje koje potiče dugoročnu dobrobit djece i obitelji.

Iz svega navedenog proizlazi da promocija udomiteljstva ne bi trebala biti sporadičan napor, već kontinuiran proces koji zahtjeva dugoročnu posvećenost i sustavni pristup, koji uključuje informiranje i edukaciju, kreativne marketinške strategije i aktivno sudjelovanje lokalne zajednice.

Kroz zajedničke napore, sinergiju stručnjaka i relevantnih dionika moguće je stvoriti okruženje u kojem se promiče svijest i podrška udomiteljstvu kao kvalitetnom alternativnom obliku skrbi.

ULOGA OBITELJSKOG CENTRA

2Obiteljski centar ima vrlo značajnu ulogu u promociji udomiteljstva kroz razne promotivne aktivnosti. Glavni cilj promotivnih aktivnosti je podizanje svijesti o udomiteljstvu u zajednici. Kroz informiranje o procesu udomiteljstva, izazovima i zadovoljstvu koje donosi, promocija može rezultirati povećanim brojem udomitelja, što donosi dvostruku korist – pruža dom djeci koja su u potrebi i jača mrežu udomitelja.

Prema Zakonu o udomiteljstvu udomitelj ima pravo na potporu u obavljanju udomiteljstva kroz redovitu grupe podrške i superviziju. Obiteljski centar će svojim stručnim radom pružiti potporu udomiteljima u područnim službama gdje se pokaže interes i na taj način ojačati udomiteljsku mrežu. Također postoji mogućnost organiziranja godišnjih edukacija za postojeće udomitelje koje su definirane Pravilnik o načinu i trajanju osposobljavanja i dodatnog usavršavanja udomitelja.

Obiteljski centar nudi mogućnost osiguravanja prostora za ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom pod nadzorom između bioloških roditelja i udomljene djece, što često udomitelji navode kao teškoću i razlog zbog kojeg se ne odlučuju na bavljenje udomiteljstvom.

Obiteljski centar nudi sljedeće usluge koje mogu koristiti udomitelji i udomljena djeca:

  • savjetovanje
  • psihosocijalno savjetovanje
  • obiteljska medijacija
  • psihosocijalni tretman radi prevencije nasilničkog ponašanja
  • savjetovanje u vezi s brakom, roditeljstvom, obiteljskim i partnerskim odnosima
  • rad sa žrtvama nasilja (djeca, mladi, odrasli)
  • aktivnosti usmjerene na posvojitelje
  • programske aktivnosti (prevencija, edukacija, senzibilizacija)

Vijesti vezane za udomiteljstvo

Image