Alati za pristupačnost

Zadovoljan pojedinac. Jaka obitelj. Zdravo društvo. #obiteljskicentar

Javna nabava

pdfPravilnik o provedbi postupka jednostavne javne nabave

pdfIzjava o nepostojanju sukoba intresa

pdfIzjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa u smislu Članka 76. Zakona o javnoj nabavi

docxPopis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa

Plan javne nabave

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016, 114/2022) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017, 144/2020, 30/2023) Plan nabave Obiteljskog centra i sve njegove promjene objavljene su na Elektroničkom portalu javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH).

Registar ugovora javne nabave

Registar ugovora Obiteljskog centra možete pronaći na internetskim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih novina d.d. pod kategorijom Registri ugovora na poveznici ovdje.

Popis gospodarskih subjekata s kojima Obiteljski centar ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

Obavijest o postojanju sukoba interesa sukladno Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16, 114/22)

Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16, 114/22 Obiteljski centar, kao Naručitelj, objavljuje da postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik Naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi, ili s njim povezane osobe iz članka 77. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi, u sukobu interesa.

Image