Alati za pristupačnost

Zadovoljan pojedinac. Jaka obitelj. Zdravo društvo. #obiteljskicentar

Pristup informacija

 
Službenik za informiranje 
 
Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15 i 69/2022) informacije koje tijela javne vlasti posjeduju, s kojima raspolažu ili ih nadziru moraju biti dostupne svim fizičkim i pravnim osobama koje zahtijevaju pristup informacijama.
Obiteljski centar, kao ustanova koja izvršava djelatnost socijalne skrbi, a koja je organizirana kao djelatnost od javnog interesa, raspolaže s nizom informacija od općeg interesa koje proizlaze iz djelokruga njegova rada i omogućava javnosti, odnosno zainteresiranima dostupnost tih informacija.
Službenik za informiranje postupa isključivo prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, ne daje opće informacije niti informacije o stanju predmeta, nije nadležan za analizu ili tumačenje propisa.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Obiteljskog centra
  • pisanim putem na adresu: Savska ulica 106, 10 000 Zagreb
  • elektroničkim putem, na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • telefonom: 01/6052-946
  • osobno svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 sati, u Središnjoj službi Obiteljskog centra 
Odluka:
 
Zahtjevi:
 
Akti kojima se uređuje pravo na pristup informacijama: 
https://www.zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama. Kliknite ili dodirnite ako ovu vezu smatrate pouzdanom." data-auth="Verified" data-linkindex="0">Zakon o pravu na pristup informacijama - Zakon.hr
 
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_12_141_2149.html. Kliknite ili dodirnite ako ovu vezu smatrate pouzdanom." data-auth="Verified" data-linkindex="1">Izmjene Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (nn.hr)
 
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html. Kliknite ili dodirnite ako ovu vezu smatrate pouzdanom." data-auth="Verified" data-linkindex="2">Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (nn.hr)
 
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_83_1614.html. Kliknite ili dodirnite ako ovu vezu smatrate pouzdanom." data-auth="Verified" data-linkindex="3">Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (nn.hr)
 
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Prema Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka službenik za zaštitu podataka 
  • informira i savjetuje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenike koji obavljaju obradu o njihovim obvezama u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 te drugim odredbama Unije i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka,
  • prati poštovanje Uredbe (EU) 2016/679 te drugih odredaba Unije i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i politiku voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije,
  • pruža savjete, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35. Uredbe (EU) 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka,
  • surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka,
  • djeluje kao kontaktna točka za Agenciju za zaštitu osobnih podataka o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. Uredbe (EU) 2016/679 te savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima.
Odluka:
Image