Alati za pristupačnost

Zadovoljan pojedinac. Jaka obitelj. Zdravo društvo. #obiteljskicentar
Ako želiš razgovarati o sebi, svom partneru, djeci, obitelji, ako trebaš pomoć, podršku…
Veličina fonta: +

Edukacija za stručnjake

bposavka_projekt

U sklopu projekta Suradnja za obitelj I, 9.studenog 2022,g, krenulo je provođenje edukacija – jačanje kapaciteta stručnjaka –koji je sufinanciran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. 2020., u okviru natječaja Razvoj, širenje i unapređenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizaicije, kod broj: UP.02.2.2.12.0033.

Edukacije su se provodile kroz 2 teme:

A. Medijacija i oporavak– koji se sastoji od 7 modula
1. modul – Moje potrebe – održana
2. modul – Aktivno slušanje
3. modul – Emocionalna inteligencija u poslu
4. modul- Verbalna i neverbalna komunikacija
5. modul – Uspješna komunikacija
6. modul – Sukobi
7. model - Asertivna komunikacija

B. Razvoj socijalizacijskih i komunikacijskih vještina – koji se sastoji od 7 modula:
1. Princip rada
2. Osobni profil
3. Osobni plan
4. Uspješan timski rad
5. Skrb o djeci
6. Kreativno rješavanje teškoća
7. Komunikacijske vještine i savjetodavne vještine


Polaznici edukacije su bili stručnjaci iz područja pružanja socijalnih usluga koji su kroz edukaciju stekli dodatna specifična znanja i vještine za sveobuhvatni pristup pružanja podrške ciljanim skupinama, upoznati su s principima i metodologijom rada orijentiranom djeci i obitelji, upoznati se na koji način se približiti djetetu (model prisutnosti) te kako osnaživati dijete i raditi procjenu snaga i osobno planiranje te na koji način ranjivost osobe pretvoriti u snagu i raditi u skladu sa zadanim okruženjem.

Polaznici edukacije su kroz edukaciju dodatno razvili socijalizacijske i komunikacijske vještine i usvršili znanja nenasilnog rješavanja sukoba roditelja, djece i mladih, te nove vještine u prevenciji nasilnog ponašanja u obitelji. Osvještavanje i prepoznavanje trenutnih mogućnosti komunikacijskih vještina djece, temeljne ljudske potrebe i kako se one odražavaju kroz ponašanje osobe, tehnike aktivnog slušanja, korištenja ja-poruka, uloge emocija u procesu komunikacije, psiholoških otpora u komunikaciji, razvijanje pozitivnih odnosa, povjerenja, vođenje razgovora – superiornost, inferiornost, moć, granice, odnos prema autoritetu i praćenje verbalnih i neverbalnih reakcija sugovornika, briga o vlastitim potrebama, tjelesnom i mentalnom zdravlju.
Edukacija je obuhvaćla - teorijsko znanje, praktične vježbe, podršku u primjeni znanja i stjecanju vještina – praktični dio (između teorijskih modula) te follow-up.

Provoditelji edukacije su Centar za nestalu i zlostavljanu djecu Osijek, psiholozi i socijalni radnici– vještaci i grupni psihoterapeuti.

Dana 31.ožujka 2023.g. više od 20 stručnjaka zaposenika HZSR Područnih ureda Slavonski Brod i Nova Gradiška, OC Područnih službi Brodsko-posavka i Požeško-slavonska i zaposlenica Bračnog i obiteljskog savjetovališta Đakovačko-osječke nadbiskupije uspješno su završili predviđene edukacije i kroz Folow up edukaciju provjerili usvojena znanaja i vještine. Uručene su im potvrdnice, a navedene edukacije bit će i dodatno bodovane od strane nadležnih stručnih komora.

0
Započele radionice programa „Rastimo zajedno onlin...
Planirane aktivnosti Područne službe Krapinsko-zag...
Image